Historie tvorby loga.

21. 04. 2023

Logo je klíčovým prvkem firemní identity a je často první věcí, kterou si zákazníci vybaví, když si vzpomenou na určitou značku. Ale jaká je historie loga a jak se vyvíjelo v průběhu času? V tomto článku se podíváme na některé klíčové momenty a trendy v historii loga.

Historie loga sahá až do starověkého Řecka a Říma, kde se loga používala jako značky na mincích a dalších objektech. V průběhu středověku se loga stala součástí heraldiky a šlechtických rodin používaly loga jako symboly svých rodů.

V průběhu 19. a 20. století se logo stalo důležitým prvkem firemní identity. V roce 1896 si výrobce pneumatik Michelin nechal vytvořit své logo, které zobrazovalo Michelinova muže, který se skládá z pneumatik. Toto logo se stalo jedním z prvních příkladů úspěšného využití loga pro propagaci značky.

V 50. letech 20. století se objevily první moderní loga, která využívala jednoduchých a čistých designů. Mezi nejznámější moderní loga patří logo společnosti IBM, které bylo vytvořeno v roce 1956 a využívalo jednoduchý design tvořený modrými pruhy.

V průběhu 60. a 70. let se loga stala ještě důležitějšími, když se výrobci snažili odlišit své značky od konkurence. To vedlo k vytváření log, které využívaly neobvyklých tvarů a barev. Mezi nejznámější loga z této doby patří logo společnosti Nike, které bylo vytvořeno v roce 1971 a zobrazuje ikonický běžící pruh.

V 80. a 90. letech se loga stala ještě více abstraktní a minimalistická. Společnosti jako Apple, Nike a Coca-Cola používaly velmi jednoduché designy, které byly snadno rozpoznatelné a zapamatovatelné.

V průběhu 20. století se logo stalo klíčovým prvkem brandingové strategie pro firmy všech velikostí. Vývoj nových technologií a globalizace trhu umožnily firmám dosáhnout zákazníků po celém světě a loga se stala symbolem, kterým si firmy mohou rychle a snadno vytvořit vizuální spojení se svými zákazníky.

V posledních letech se trendem stává minimalismus, kdy se firmy snaží co nejvíce zjednodušit své logo, aby bylo snadno zapamatovatelné a identifikovatelné. Jednoduchost a čistota jsou klíčové pro úspěch moderního loga.

Historie tvorby loga.
Modul: Blog